Υποαρχείο 04 - Αρχείο οικογένειας Πάντου

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR voDKI 73/2Δ19-04

Τίτλος

Αρχείο οικογένειας Πάντου

Ημερομηνία(ες)

  • 1900-1982 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Υποαρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

16 έγγραφα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1750-)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Παραδόθηκε μαζί με το αρχείο Ζωϊτόπουλου

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Διάφορα στοιχεία για την οικογένεια Πάντου

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Διατηρήθηκε στο σύνολο του

Προσθήκες Υλικού

Δεν αναμένονται άλλες προσθήκες

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

ιδιωτικό αρχείο. περιορισμένη πρόσβαση

Όροι αναπαραγωγής

Δεν επιτρέπεται

Γλώσσα των Τεκμηρίων

  • Αραβικά
  • Γαλλικά
  • Ελληνικά

Γραφή του υλικού

  • Αραβικό
  • Ελληνικό
  • Λατινικό

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Allied materials area

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβαση

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Genre access points

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες