Τεκμήριο 141 - 6. Παραλλαγή του Δ. Πικιώνη στο βασικό θέμα της αρχιτεκτονικής. ("Το πρόβλημα της μορφής", Κείμενα, Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1985, σελ 225)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR voDKI 2000-01-30-141

Τίτλος

6. Παραλλαγή του Δ. Πικιώνη στο βασικό θέμα της αρχιτεκτονικής. ("Το πρόβλημα της μορφής", Κείμενα, Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1985, σελ 225)

Ημερομηνία(ες)

Επίπεδο περιγραφής

Τεκμήριο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 εικόνα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Χρησιμοποιήθηκε για εικονογράφηση στο περ. εν Βόλω

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Από Εικ. 6-11. Παραλλαγές του Δ. Πικιώνη στο βασικό θέμα της αρχιτεκτονικής: "Ο απλός κύβος παίρνει πότε με του ακροδώματος τη διαμόρφωση, πότε με τα περιθώριά του, πότε με το χρώμα, όλο νέες ερμηνείες. Την παιδιά τούτη του ιδιαίτερου μέσα στο καθολικό πρέπει ιδιαίτερα να την προσέξουμε...Άπειρες πραγματικά είναι οι παραλλαγές που έτσι μπορείς να δώσεις στο βασικό σχήμα. Και η γραμμή πότε σε πάει μυστικά προς το αρχαίο, πότε προς το μεσαιωνικό, πότε προς το πρωτόγονο, πότε προς το προηγμένο, πότε προς ένα λαϊκό νεοκλασσικισμό. Και εξαρτάται από σένα, αν κατέχεις τη μυστηριακή γλώσσα του σχήματος, να εκφράσεις την ιδιαίτερη εκείνη μορφή που θα 'ταν και της βαθύτερης ουσιαστικότητας της παράδοσής σου και του ιστορικού καιρού όπου περνάς το σύμβολο." ("Το πρόβλημα της μορφής", Κείμενα, Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1985, σελ 225). Τα σχέδια είναι από την Αγνή Πικιώνη (επιμ.), Δημήτρης Πικιώνης, Αρχιτεκτονικά Σκίτσα 1940-1955, τεύχος IV, Αθήνα, Εκδόσεις ΜπάσταΠλέσσα, 1994, σελ. 44-45, 47-49

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Ιδιωτικό Αρχείο

Όροι αναπαραγωγής

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Allied materials area

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Εν Βόλω τχ.31 (2008), σελ. 22

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβαση

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Genre access points

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Ψηφιακό Αντικείμενο (Master) rights area

Ψηφιακό Αντικείμενο (Αναφορά) rights area

Ψηφιακό Αντικείμενο (Thumbnail) rights area

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες