Πράξη 797α - Επανάληψη μειοδοτικής δημοπρασίας

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR voDKI M-G02-01-1925-106-797α

Τίτλος

Επανάληψη μειοδοτικής δημοπρασίας

Ημερομηνία(ες)

  • 20/2/1925 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Πράξη

Μέγεθος και Υπόστρωμα

σ. 335 - 336

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(-)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Εισοδηματίας στο επάγγελμα και δημοτικός σύμβουλος Παγασών από το 1901 έως και το 1933. Εξελέγην βουλευτής, τιμής ένεκεν, το 1910. Απέκτησε με την Ελένη Φ. Καρακίτη πέντε παιδιά.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Επανάληψη της μειοδοτικής δημοπρασίας για τη συμπλήρωση και επέκταση στη ζώνη του υπάρχοντος τοπογραφικού σχεδίου της πόλης

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Allied materials area

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβαση

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Genre access points

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες