Σχετικά με το ICA-AtoM

Η σελίδα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το ICA-AtoM, μια εφαρμογή ανοιχτού κώδικα για την σύνταξη αρχειακών περιγραφών.
Ανατρέξτε στην ηλεκτρονική τεκμηρίωση για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείται το ICA-AtoM, συμπεριλαμβανομένου και του πώς να προσαρμόσετε και να επεξεργαστείτε αυτή τη σελίδα για να ταιριάζει με την ιστοσελίδα σας.


Το ICA-AtoΜ είναι ένα πρόγραμμα συνεργασίας, με σκοπό να διαθέσει στη διεθνή αρχειακή κοινότητα ένα ελεύθερο ανοιχτού κώδικα λογισμικό για τη διαχείριση των Αρχειακών Περιγραφών, σύμφωνα με τα πρότυπα του International Council of Archives.
Ο στόχος είναι να παράσχει μια εύκολη στη χρήση, πολυγλωσσική εφαρμογή σε πλήρως web-based περιβάλλον, που θα δώσει τη δυνατότητα σε φορείς και ιδρύματα να κάνουν διαθέσιμες τις αρχειακές συλλογές τους στο διαδίκτυο.