Αρχεία της πόλης του Βόλου

Το Κέντρο Ιστορίας & Τεκμηρίωσης του Δήμου Βόλου
στις συλλογές του περιλαμβάνει το αρχείο του Δήμου Βόλου (1883-2010), 46 ιδιωτικά αρχεία που αφορούν άμεσα ή άμεσα την πόλη και την ευρύτερη περιοχή, αρχεία παλιών βιομηχανικών επιχειρήσεων, καθώς και σημαντικό αριθμό σχεδίων κτηρίων, χαρτών, αεροφωτογραφιών, διαφανειών και φωτογραφιών της ευρύτερης περιοχής