Έτος 1931 - Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1931

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR voDKI M-G02-01-1931

Τίτλος

Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1931

Ημερομηνία(ες)

  • 1931 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Έτος

Μέγεθος και Υπόστρωμα

148 σελίδες ( Τ.19, σελ. 216-364 )

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1882- 1954)

Administrative history

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγασών (Βόλου) του έτους 1931

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Δεν έχει γίνει εκκαθάριση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Χρονολογικά κατά συνεδρίαση και εσωτερικά σύμφωνα με την αρίθμηση των πράξεων

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

  • Ελληνικά

Γραφή του υλικού

  • Ελληνικό

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Allied materials area

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβαση

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Genre access points

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Final

Επίπεδο λεπτομέρειας

Πλήρης

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες

Φυσικό Αντικείμενο

  • 19