Πράξη 968 - Συντήρηση εκθέτων

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR voDKI M-G02-01-1953-95-968

Τίτλος

Συντήρηση εκθέτων

Ημερομηνία(ες)

  • 9/11/1953 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Πράξη

Μέγεθος και Υπόστρωμα

σ. 34

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1890 - 1980)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Μηχανικός και Δήμαρχος Βόλου. Υπέδειξε την ανάγκη κατασκευής του υδραγωγείου Βόλου,με χρησιμοποίηση των νερών Καλιακούδας. Διετέλεσε Δήμαρχος Βόλου για την περίοδο 1945/10-1946/5.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Έγκριση των λογαριασμών συντήρησης και διατροφής των 36 εκθέτων του Δήμου για τον μήνα Σεπτέμβριο του 1953

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Allied materials area

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβαση

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Genre access points

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες