Καλωσήρθατε

Το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας Βόλου διαθέτει ένα πλούσιο αρχείο που αποτελείται από το αρχείο του Δήμου Βόλου (1883-1982), 46 ιδιωτικά αρχεία που αφορούν άμεσα ή άμεσα την πόλη και την ευρύτερη περιοχή, αρχεία παλιών βιομηχανικών επιχειρήσεων, καθώς και σημαντικό αριθμό σχεδίων κτηρίων, χαρτών, αεροφωτογραφιών, διαφανειών και φωτογραφιών.

Η παρούσα σελίδα αποτελεί μια πιλοτική καταγραφή του υλικού με την χρήση της web-based εφαρμογής αρχειακής περιγραφής ICA-AtoM. Η επιλογή της εφαρμογής έγινε λόγω της Open Source διάθεσης του συστήματος και της χρήσης των διεθνών προτύπων αρχειακής περιγραφής